Patient's Responsibilities (Mga Responsibilidad ng Pasyente)

 

 1. Know the Rights
  (Alamin ang mga karapatan ng pasyente.)
   
 2. Provide adequate, accurate and complete information.
  (Magbigay ng totoo, kumpleto at tamang impormasyon)
   
 3. Report unexpected health changes.
  (Ipagbigay alam ang anumang hindi inaasahang pagbabago tungkol sa kanyang kalusugan.)
   
 4. Understand the purpose and cost of treatments.
  (Unawain ang kahalagahan ng gamutan at kung magkano ito.)
   
 5. Accept the consequences of own informed consent.
  (Akuin ang anumang resulta ng kanyang desisyon.)
   
 6. Settle Financial Obligation.
  (Magbayad ng obligasyong pinansyal bunga ng pagpapagamot.)
   
 7. Respect the rights of health care providers, health care institutions and other patients.
  (Irespeto ang karapatan ng mga nangangalaga, ospital at ibang pasyente.)
   
 8. Obligation to Self.
  (Obligasyong Pansarili.)
   
 9. Provide adequate health information and actively participate in his/her treatment.
  (Magbigay ng tamang impormasyon tungkol sa kanyang sakit at makilahok sa gamutan para sa agarang kagalingan.)
   
 10. Respect the rights to privacy of health care providers and institutions.
  (Irespeto ang karapatan pansarili ng pagamutan at ng mga kawani o empleyado nito.)
   
 11. Respect a Physician's refusal to treat him.
  (Irespeto ang desisyon ng manggagamot kung ayaw siyang gamutin.)
   
 12. Ensure integrity and authenticity of medical records.
  (Siguraduhing tunay at walang binago sa "medical records")
   
 13. Participate in the training of competent future physicians.
  (Sumali sa pagsasanay ng mga kumukuha ng medisina upang sila ay maging mahusay na manggagamot.)
   
 14. Report Infractions and exhaust grievance mechanism.
  (Ipagbigay alam sa pagamutan ang anumang akalang pagkukulang o paglabag sa kanyang karapatan.)