Hospital Policy

 

Oras ng Pagbisita

 • Service Areas
  • 3:00 PM - 6:00 PM
 • Paywards
  • 9:00 AM - 11:00 AM
  • 3:00 PM - 6:00 PM

Out-Patient Department

 • Ang OPD ay bukas simula 7:00AM hanggang 5:00PM, Lunes hanggang Biyernes maliban kung pyesta opisyal.
 • Ang OPD ay bukas din simula 7:00AM hanggang 3:00PM tuwing Sabado.

Edad ng Bisita

 • Edad walo (8) pataas ang maaring bumisita sa pasyente; ang mga menor de edad ay kailangan may kasama sa lahat ng oras

Bisita at Visitors ID

 • Lahat ng bisita ay kailangan dumaan sa Security Guard at mag-iwan ng valid ID kapalit ng Visitors ID. Ugaliing isuot ang ID habang nasa loob ng ospital at huwag kalimutang isauli ito bago umalis.

Watcher's ID

 • Bawat bantay ng pasyente ay may Watchers ID. 
 • Ugaliing isuot ang ID at huwag ipahiram sa bantay ng hindi mo pasyente upang maiwasan ang kaukulang penalidad.

Patakaran sa Bag

 • Tanging isang(1) hand-carry bag maaring dalhin sa loob ng ospital na naglalaman ng mga mahahalagang gamit na kailangan ng pasyente:
  • Alcohol, tuwalya, sabon, shampoo, damit, suklay, tissue, underwear

Security Check

 • Lahat ng papasok at lalabas ay kailangan dumaan sa Security Guard at ipa-inspeksyon ang mga gamit.

Mga Ipinagbabawal Dalhin

 • Baril, explosives at dangerous device
 • Kutsilyo o matatalim na bagay
 • Lighter at Posporo
 • Ilegal na droga
 • Alak, Sigarilyo

Pagbayad

 • Sa CASHIER lamang po magbayad at hingin ang resibo. Wag magbibigay ng pera sa kahit na sino na magaalok ng tulong sa inyo.

Gamot

 • Ang ospital ay may sariling Botika (BMC Pharmacy at DOH Botika) na sigurado at abot-kaya.

Personal na Gamit

 • Bantayang mabuti ang inyong mga personal na kagamitan at iwasang magdala ng mamahaling gamit tulad ng alahas, relo atbp. Ang hospital ay walang pananagutan sa anumang mawawala.

Kama/Higaan

 • Iwasan ang paghiga sa tabi ng pasyente upang lubos siyang makapagpapahinga.

Paglaba

 • Ang paglalaba ay hindi pinahihintulutan ng ospital. Ipadala ang mga maruruming gamit sa oras na may umuwi o bumisita sa pasyente.

No Smoking Policy

 • No Smoking Policy inside the hospital and 100 meters from the perimeters per Hospital Order No. 139 s. 2010 & Republic Act 9211
 • PENALTIES
  • 1st Offense  : P500 - P1,000
  • 2nd Offense : P1,000 - P5,000
  • 3rd Offense  : P5,000 - P10,000

No Plastics & No Styro Policy

 • Noong nakaraang Enero 2016 sa bisa ng Hospital Order No. 1 s. 2016, ipinatupad ang No Plastic & No Styro Policy upang makatulong sa paglaban sa Climate Change

Tamang Pagtapon ng Basura (Waste Segregation)

 • Kasabay ng No Plastic & No Styro Policy, pinag-igting ang tamang pagtapon ng basura sa bisa ng Hospital Order No. 2 s. 2016
 • Siguraduhing sa tamang basurahan itapon ang mga basura
 • Sa bawat tamang pagtapon ng basura nakakatulong tayo na makatipid ang ospital at nilalabanan natin ang Climate Change.

Paghugas ng Kamay

 • Para makaiwas sa sakit, ugaliing maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain, pagkatapos gumamit ng palikuran/kubeta at pagkatapos humawak sa pasyente.

Lindol

 • Alamin ang fire exit sa inyong kinaroroonan
 • Sa oras na lumindol. gawin ang "drop, cover and hold" para maiwasan ang mga nahuhulog na bagay. Umiwas sa salaming maaaring mabasag at kapag may pagkakataon buksan agad ang pinto upang makalabas matapos ang lindol.

Sa Lahat ng oras isa alang-alang natin ang karapatan ng Pasyente at Empleyado ng Ospital