R.A. 11332 - BATAS SA PAGBIBIGAY ALAM NG NAKAKAHAWANG SAKIT